Ολοκληρωμένο Σύστημα Συμβουλευτικής (Ο.Σ.Σ.)

Το ολοκληρωμένο Σύστημα Συμβουλευτικής του European Mentoring είναι μια σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε καταρτιζόμενους του εκπαιδευτικού μας φορέα. Είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία ώστε να αναβαθμίσει και να εμπλουτίσει τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής για καταρτιζόμενους και συμβούλους.

cart side close
cart icon
My Cart
There are item (s) in your cart.
Total: